((POLICE NEWS update PLUS))..”กรมป่าไม้ ร่วมกับมูลนิธิคนสร้างป่าพร้อมทุกภาคส่วนปลูกป่าฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี.”


เมื่อวันที่8สิงหาคม2563ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านเนินสูง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกิจกรรมการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โอกาสเดียวกัน นายสุวัช สิงหพันธุ์ ประธานมูลนิธิคนสร้างป่า กล่าวรายงานถึงโครงการปลูกป่าในครั้งนี้มูลนิธิคนสร้างป่าร่วมกับกรมป่าไม้และชุมชนบ้านเนินสูง ตำบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นป่าสีเขียวประกอบไปด้วยพันธุ์กล้าไม้นานาชนิดโอกาสเดียวกันอธิบดีกรมป่าไม้ได้กล่าวถึงปัญหาหลักของเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติว่าที่ผ่านมาเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและป่าไม้ถูกบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าของประเทศไทย กรมป่าไม้อละหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั่วประเทศ จึงมีแนวทางเร่งด่วนฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรทั่วประเทศปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ แย่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ไม้มีค่าทางเศรษกิจ ไม้ใช้สรอย ไม้ที่เพิ่มพูลทางชีวภาพ สำหรับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าซึ่งเป็นป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ที่มีพื้นที่ป่าไม้อยู่คู่กับชุมชน จำนวน 10 ไร่ พันธุ์กล้าไม้ 15 ชนิด รวม 2.000 ต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระพันปีหลวง และสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานกระแสพระราชดำรัสซึ่งทรงมีพระราชดำริให้ชุมชนรักษาดูแลป่าไม้และต้นน้ำลำธารไว้ให้อยู่คู่กับชุมชนอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป.

##ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิดจ.ราชบุรี##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *