((POLICE NEWS update PLUS))…”พิธีเข้ารับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มี

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”การประชุมหารือติดตามสถานการณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง (PM 2.5) และพื้นที่เป้าหมายดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 256

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำข้าราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ตักบาตรพระสงฆ์ 91 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 65 

Read more