((POLICE NEWS update PLUS))….”ผู้ว่าจว.ชัยภูมิ นำประชาชนทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 “วันแม่แห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการและคัดเลือกประธานคนใหม่พร้อมรองประธาน1-2 ณ.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 8 มิย 2566 เ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องใน โอกาสวันเฉลิม พระชนม์พรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย” จังหวัดพิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

  เมื่อวันที่ 2 เมษ

Read more