((POLICE NEWS update PLUS ))…”นฤมล มอบถุงปันสุข สร้างขวัญกำลังใจพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รมช.แรงงาน มอบ “ถุงปันสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564”

  วันที่ 11 สิงหาคม

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”แม่ทัพภาคที่​ 1​ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ยากไร้และตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ​ อ.สวนผึ้ง​ จ.ราชบุรี.”

เมื่อวันที่11ก.ค2563 แม่

Read more