((POLICE NEWS update PLUS))…”สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร.อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือนฯที่รับใช้บริการประชาชนฯในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนฯ “วัน อปพร.ประจำปี 2566”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เว

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”กรมศุลกากร ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ECSTASY) ซ่อนในถุงขนมช็อกโกแลต น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.04 กิโลกรัม มูลค่า 5.5 ล้านบาท

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืนพร้อมมอบจักรยานให้แก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” และนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนฟรี

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”พิธีจุดเทียนแห่งความดี บายศรีสู่ขวัญ แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทรัพยากรมนุษย์ โครงการทำดีมีอาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันศุกร์ที่

Read more