((POLICE NEWS update PLUS))… “มูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมกับกรมการพัฒนา ชุมชนกระทรวงมหาดไทย ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน เชิงบูรณาการ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจังหวัดนนทบุรี”

  วันนี้ (21 สิงหาค

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”สตม. จับกุมนายจ้างโหดบังคับใช้แรงงาน ทำทารุณทำร้ายเหยื่อเด็กหญิงชาวลาว หนีเสือปะจระเข้เจอชายแก่หลอกให้ความช่วยเหลือกลับถูกข่มขืน”

​ตามนโยบายของรัฐบาลและสำ

Read more