มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาทักษะผู้นำและเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่ายั่งยืนผ่านโครงการ  “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen ให้ ร.ร.วัดกลางคลองสระบัว อยุธยา

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกอง

Read more

((POLICE NEWSupdate PLUS))…”พิธีเปิดสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมบึง แห่งใหม่ เพื่อผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน”

@ ชาวจอมบึง ร่วมแสดงความ

Read more