((POLICE NEWS update PLUS))…โครงการจัดทำแนวทางพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ที่ไม่สามารถระบุตัวตน หรือที่รู้จักในนาม “เว็บไซต์ฉลาดโอน”

พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”โครงการวิจัยสมุนไพรไทยแก้ไขปัญหาโควิด-19 แถลงข่าวดี สมุนไพรไทย ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ผลเกิน 99% ในห้องปฏิบัติการ เร่งวิจัยให้แล้วเสร็จใน 60 วัน”

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ป

Read more

## POLICE NEWS update PLUS ## คุณสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ประธานกตตร.บก.นบ2 รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณพิชญามณญ์ วงษ์สถิตย์ เพื่อส่งต่อชุมชนหลักสี่

คุณสรัลรัศมิ์ เตชะจิรสิน

Read more