((POLICE NEWSupdate PLUS))…”พิธีเปิดสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมบึง แห่งใหม่ เพื่อผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน”

@ ชาวจอมบึง ร่วมแสดงความ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำสายธารน้ำใจ ผู้มีจิตศรัทธา จัดยาเวชภัณฑ์ พร้อมเครื่องอุปโภค -บริโภค สมทบเพิ่มเติม จากกรุงเทพฯ ออกบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

. วันนี้ (8 กันยายน 2562

Read more