สาธารณสุข พร้อมดันไทยเป็นฮับผลิต “กัญชา-กัญชง” โลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สาธารณสุข พร้อมดันไทยเป็

Read more

สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( MAGNATE CEO ) ส่งเสริมการศึกษาในระบบนานาชาติ ปริญาญาตรี – ปริญญาเอก

เมื่อวันที่14ธันวาคม2563

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”สมศักดิ์ เทพสุทิน “รมว.ยุติธรรม” ปาฐกถาการเข้าถึงความเป็นธรรม ‘รวมพลังฝ่าวิกฤตหนี้นอกระบบ’ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาหนี้ ชูศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ คิดค้น ‘The Choice’ หนุนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีสำนักนายกฯ เป็นหน่วยงานหลัก”

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”รมว.‘สุชาติ’ห่วง 47 ลูกเรือไทยกลับจากฟิลิปปินส์จากพิษโควิด-19 กำชับ ช่วยเหลือสิทธิจากกองทุนฯ ตามขั้นตอน”

รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไ

Read more

เอ็นคอนเส็ปท์ผนึกกำลังกูรู ชี้การศึกษาไทยถึงจุดเปลี่ยน ชวนพ่อแม่อัพเดทก่อนใคร ใน Think Beyond 2020

เอ็นคอนเส็ปท์อุ่นเครื่อง

Read more

อินฟอร์มาร์ ผนึกกำลัง รัฐ-เอกชน เตรียมจัด “CPhI South East Asia 2020” เสริมแกร่งอุตสาหกรรมยาไทยสู่เวทีโลก

อินฟอร์มาร์  จับมือ กระท

Read more