((POLICE NEWS update PLUS))…เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิด “โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับดูแลผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก

Read more

((POLICE NEWS update PLUS)…”รมว.ดีอี ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เต็มสูบ หวังฟื้นภาคการเกษตรไทย รุกต่อยอดใช้โดรนในอุตสาหกรรมหนัก สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สาขาอาชีพอื่นๆ..”

  เมื่อวันที่ 16กพ6

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ประชาชนชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าสวมใส่เสื้อสีม่วง เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกว่า 300 คน “

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…วปอ. 66 เปิดศึกดวลแข้งครั้งแรกกับทีม SML 5 สานสัมพันธ์พี่น้อง อย่างยั่งยืน “บิ๊กอ๊อบ” พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี นำทีมให้ กำลังใจมั่นใจทีมแกร่ง

              เมื่อ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพั

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการแก่ชาวศรีสะเกษฟรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ม

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))..ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯ ,ศูนย์เพื่อนใจ และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดตาก

  เมื่อวันที่24 ม.ค

Read more