## POLICE NEWS update PLUS ## คุณสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ประธานกตตร.บก.นบ2 รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณพิชญามณญ์ วงษ์สถิตย์ เพื่อส่งต่อชุมชนหลักสี่

คุณสรัลรัศมิ์ เตชะจิรสิน

Read more

สาธารณสุข พร้อมดันไทยเป็นฮับผลิต “กัญชา-กัญชง” โลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สาธารณสุข พร้อมดันไทยเป็

Read more

สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( MAGNATE CEO ) ส่งเสริมการศึกษาในระบบนานาชาติ ปริญาญาตรี – ปริญญาเอก

เมื่อวันที่14ธันวาคม2563

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”สมศักดิ์ เทพสุทิน “รมว.ยุติธรรม” ปาฐกถาการเข้าถึงความเป็นธรรม ‘รวมพลังฝ่าวิกฤตหนี้นอกระบบ’ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาหนี้ ชูศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ คิดค้น ‘The Choice’ หนุนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีสำนักนายกฯ เป็นหน่วยงานหลัก”

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐ

Read more