((POLICE NEWS update PLUS))…กอช. ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด มีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. หลังอายุ 60 ปี”

  เมื่อวันที่ 17 สิ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…กตป. จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ กสทช.ประจำปี 2566

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จับมือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ปตท. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบความปลอดภัย โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้กับสื่อมวลชน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและ ประชาชนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่7มิ.ย.66 เวลา

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งในถิ่นทุรกันดาร ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 13 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมมอบถังบรรจุน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและนำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนออกตรวจรักษาผู้ประสบภัย รวมมูลค่ากว่า 6.6 ล้านบาท

ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม

Read more