((POLICE NEWS update PLUS))…”ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 10 แห่ง รวม 6 จังหวัด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564″

ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”กิจกรรมเพื่อมนุษยธรรมโดย สมาคมทหารสันติภาพสากล ร่วมกับสมาคมทหารสันติภาพประเทศไทย บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัย ”

สมาคมทหารสันติภาพ ประจำป

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ส่งมอบถนนสายเขากิ่ว – ห้วยไผ่ให้กับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร”

  เมื่อวันที่ 17 มี

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ตำรวจภูธรภาค 1 จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการศึกษา ด้านการจัดการภาครัฐและกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมองค์กรร่วมกันในรูปแบบต่างๆในอนาคต”

เมื่อวันพุธที่ 17 มี.ค.2

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”สพช.จัดระบบฝึกอบรมทางไกล (Online) ให้กับกลุ่มประเทศ GMS ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ยกระดับฝีมือแรงงานนานาชาติแบบไร้พรมแดน”

  วันที่ 15 กุมภาพั

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))..”บิ๊กป้อม’ กำชับทุกหน่วย เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จากผลกระทบโควิด-19 สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคม”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

Read more