((POLICE NEWS update PLUS))…” ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนำเครือข่ายสร้างการ มีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี 2563″

วันที่ 16 ม.ค. 63 สำนักง

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีนำสิ่งของ พระราชทาน แต่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ภารกิจตามแนวชายแดนอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี “

เมื่อวันที่18/12/2562เวล

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…” มูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี”

วันนี้ (6 ธันวาคม 62) มู

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ให้แก่ข้าราชการชาวราชบุรี”

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 6

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))..”กต.ตร.สภ.บางใหญ่ร่วมกับอำเภอบางใหญ่แถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ต้านภัยยาเสพติด”

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่

Read more