((POLICE NEWS update PLUS))..”กรมป่าไม้ ร่วมกับมูลนิธิคนสร้างป่าพร้อมทุกภาคส่วนปลูกป่าฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี.”

เมื่อวันที่8สิงหาคม2563ท

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”TSPCA ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ สู้ภัยโควิด- 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้สัตว์ได้รับผลกระทบ สุนัขและแมวถูกนำไปทิ้งในวัดหรือที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก หรือแม้แต่สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านที่เมตตารับเลี้ยงสุนัขและแมวไว้ ก็ขาดแคลนอาหาร”

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานเหล่ากาชาด ตั้งศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทบอดี้ แฟชั่น สาขานครสวรรค์ ที่ถูกเลิกจ้าง 753 คน ณ ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่)”

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))..”โครงการ อบรม สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ในการป้องกัน อาชญากรรมระดับตำบล เขตพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลสายไหม”

วันที่ 1.สค.63. เวลา 9.0

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”พล.ต.อ.อดุลย์ ประธาน กมธ.แรงงาน ลงพื้นที่อ่างทอง รับฟังปัญหาฟื้นฟูอาชีพหลังโควิดคลี่คลาย”

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิง

Read more

((สยามเดลี่ออนไลท์))..”สสว. หนุนสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0 สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก” ​สสว. หนุนขับเคลื่อนสหกรณ์ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากจับมือ 4 พันธมิตร “พลิกสหกรณ์ไทย สู่ สหกรณ์ 4.0” เต็มรูปแบบ”

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำน

Read more