((POLICE NEWS update PLUS))…”ขอเชิญ ร่วมพิธีบวงสรวง เบิกเนตร เเละ สวดนพเคราะห์ สร้างท้าวเวสสุวรรณ องค์ใหญ่ รุ่น เจ้าทรัพย์ มหาลาภ ณ.วัดจันทร์ใน เจริญกรุง107 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

  ในวันอาทิตย์ที่ 2

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง เปิดประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ชี้แจงแนวทางการจัดงานการแข่งขันกีฬาประเพณีชาติตระการสัมพันธ์ ต้านกัยยาเสพติด ครั้งที่ 30

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ปลัดฯแรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำการบูรณาการร่วมกันในภาพรวมของกระทรวงแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  วันที่ 8 กุมภาพัน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))….”บิ๊กโจ๊ก”รอง.ผบ.ตร.และนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ประธานอำนวยการแข่งขัน “ศึกมวยมหากุศล สมาคมชาวปักษ์ใต้สามัคคี”

วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2566

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))….กรมการท่องเที่ยวต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี เตรียมความพร้อมมัคคุเทศก์ รองรับนักท่องเที่ยวเกาหลีเข้าไทยต่อเนื่อง

  เมื่อวันที่ 16 มก

Read more