((POLICE NEWS update PLUS))…”ผช.รมว.ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐมนตรี แรงงาน เร่งจัดทำแผน สั่งลุยตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี”

วันที่ 15 มกราคม 2564 เว

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))..”มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุกภารกิจ “สร้างชีวิต” ต่อเนื่อง จัดโครงการร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน 17 จังหวัดภาคเหนือ .

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 64

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))..”มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี2563 แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันพฤหัส​บดี​ที่​ 29 ตุล

Read more