เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชัยภูมิและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย นาย ธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ .หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน 

นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า “ตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล และประไทยเองก็เป็นประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำงานของผู้ใช้แรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนได้

ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมาใช้ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น และผู้ใช้แรงงานเองก็ปรับเปลี่ยนการให้แรงงานตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังคงมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นผมอยากฝากถึงผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนควรมีการปรับตัวเพื่อร่วมกันผ่านความท้าทายนี้”

ด้าน นาย อารียวรรธน์ นามศรีชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและตามวัตถุประสงค์ซึ่งมีผู้ใช้แรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน และมีผู้ใช้แรงงานร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 119 คน 47,600 ซีซี นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการร่วมออกร้านแสดงสินค้าและตอบปัญหาด้านแรงงานเพื่อลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ เช่น บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด สาขาชัยภูมิ, บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด, บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ, บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาชัยภูมิ, บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ, บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ} บริษัท รวม เกษตรกร อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด, บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจฟาร์มไก่ ปู่-ย่า, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนจุฬาภรณ์, บริษัท ไฮ-เทค ชัย 1 จำกัด, บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล 2020 จำกัด, บริษัท พูลอุดม จำกัด และชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ” และยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ปัจจุบันคณะกรรมการค่าจ้างได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดชัยภูมิ เป็นวันละ 341 บาท จึงขอฝากถึงผู้

ประกอบการในจังหวัดชัยภูมิทุกท่านช่วยดูแลให้ลูกจ้างของท่านได้รับค่าแรงไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วย”
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างของจังหวัดชัยภูมิ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 251/9 หมู่ 4 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4481-1738  ##ภาพ/ข่าว นายวีระชัย พรประภา
ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค จ.ชัยภูมิ/รายงาน##