((POLICE NEWS update PLUS))..”มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง”จัดขบวนแห่เวียนธูปศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลกินเจประจำปี2562 ณ.ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พลับพลาไชย

วันนี้ (วันที่ 5 ตุลาคม

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ห่วงใยคนกรุงแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยฝุ่นมลพิษเกินค่ามาตรฐาน”

. วันนี้ (วันที่ 2 ตุลาค

Read more