เมื่อวันที 15 พฤษภาคม 2567 ณ ลานหน้าอาคารตำรวจภูธรภาค 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผบ.ตร.ภ.3 กำหนดให้หน่วยในสังกัด ดำเนินโครงการ ตำรวจสีขาว และ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ รอง ผบ.ตร.ภ.3 ได้มีข้อสั่งการในการประชุม กำหนดให้ จัดทำโครงการ ตำรวจสีขาว โดยมี วัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่ป้องกันปราบปราบยาเสพติด ต้องไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด อันจะส่งผลให้ข้าราชการตำรวจมีภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

ในโอกาสนี้ พล ต.ต.ไพโรจน์ ขุนหมื่น ผบก.อก.ภ.3 กล่าวว่า สถานการณ์ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดน้อยลง เห็นได้ว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่ใช้ยาเสพติด มีอาการคุ้มคลั่งสร้างความเดือดร้อนตามที่เห็นในข่าว ในส่วนของ ตร.ภ.3 และนโยบายเร่งด่วน ของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรักษาการ ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำให้ตำรวจเร่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการป้องกันปราบปรามอย่างเข้มข้น ในส่วนของพวกเรานั้นเป็นกำลังพลในสังกัดตำรวจภาค 3 ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนป้องกันปราบปรามยาเสพติดของ ตร.ภ.3 ให้ได้ผลสำฤทธิ์   ผบ.ต้องการให้เราได้ดูแลตัวเราก่อน กวาดบ้านของเราให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน ให้เกิดความเชื่อใจว่า เราต้องการทำหน้าที่สนับสนุนการป้องกันยาเสพติด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

##กันตินันท์ เรืองประโคน /ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา##