เมื่อวันที่๑๔ พ.ค.๒๕๖๗

เวลา ๑๐.๑๕ น.

ตามนโนบาย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรพงษ์
ชัยจันทร์ รอง จตช./รอง ผอ.ศปก.ตร.(๑) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ฯ ปฎิบัติราชการ สง.รอง จตช. และ พ.ต.อ.ขวัญชัย ด่านปรีดา ผกก.ฯ ปฎิบัติราชการ สง.รอง จตช. เดินทางไปประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ ศปก.หน่วย ณ สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ

โดยมี พ.ต.ท.วินัย ธนวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) รรท.ผกก.สภ.อู่ทอง, พ.ต.ท.โอภาส สิงห์นุ้ย รอง ผกก.ป.สภ.อู่ทอง, พ.ต.ท.ณัฐกฤษณ์ เผื่อนปฐม รอง ผกก.สส.อู่ทอง, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกมลศิลป์สภ.อู่ทอง ภ.จว. สุพรรณบุรี พลตำรวจโท สุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องศูนย์ปฏิบัติการ ของสถานีตำรวจภูธรอู่ทองเพื่อตรวจเยี่ยมการใช้งานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงตรวจ รอบๆโรงพักและกล้องวงจรปิดต่างๆทั้งในส่วนของโรงพักและส่วนที่ควบคุมในพื้นที่เช่นการจราจรในพื้นที่สำคัญๆเพื่อ ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นให้ทันช่วงที่พร้อมกับให้กระทำข้อมูลพื้นฐานข้อมูลท้องถิ่นต่างๆเพื่อรองรับประชากรและ   อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่และในเรื่องของงานมวลชนสัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์การหาข่าวในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน การฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นช่วงๆเพื่อให้เกิดความชำนาญงานการรักษาสิ่งของของทางราชการตลอดจนการเก็บรักษาของกลางให้เรียบร้อยและให้ห้องวีดีโอ conference มีประสิทธิภาพสะดวกประหยัดเวลาในการใช้ติดต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ปฏิบัติงานกรณีที่มีเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วนในการประชุมหรือการติดตามตัวคนร้ายและอาชญากรรมเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุดต่อไป    ##ขอบคุณภาพข่าว/Dit News/รายงาน##