เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.มาญิด บิน อับดุลเลาะฮ์ อัลกอเศาะบี (H.E. Dr. Majed Bin Abdullah Alkassabi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมหารือขยายโอกาสด้านแรงงานในภาคการท่องเที่ยว สุขภาพ และกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ตนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.มาญิด บิน อับดุลเลาะฮ์ อัลกอเศาะบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย และคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคารวะผมในห้วงของการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้
ซึ่งได้เดินทางมาประเทศไทยกว่า 100 ท่าน นับตั้งแต่ไทยและซาอุดีอาระเบียได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์เมื่อวันที่
25 มกราคม 2565 ตนมีความยินดีที่ได้เห็นโอกาสเกิดขึ้นมากมายสำหรับนักลงทุนทั้งไทยและซาอุดีอาระเบีย รวมถึงโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ตนขอขอบคุณที่ให้โอกาสแรงงานไทยได้ไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย และหวังว่าประเทศไทยจะสามารถจัดส่งแรงงานไทยที่มีทักษะไปยังซาอุดีอาระเบีย
ได้เพิ่มมากขึ้น นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งเชฟ และเราพร้อมส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาขาอื่นๆ โดยกระทรวงแรงงานจะเร่งวางแผนดำเนินการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่นายจ้างประเทศซาอุดีอาระเบียมีความต้องการ โดยเฉพาะในสาขาการท่องเที่ยว สุขภาพ ซึ่งต้องการใช้แรงงานที่มีทักษะ และเป็นการจ้างงานรูปแบบใหม่
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ของแรงงานไทย โดยเราต้องการสนับสนุนให้แรงงานไทยที่มีฝีมือเดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ด้าน ดร.มาญิด บิน อับดุลเลาะฮ์ อัลกอเศาะบี กล่าวว่า ในวันนี้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเชื่อมโยงถึงโอกาสการทำงานของแรงงานไทย ในสาขาใหม่ๆ ซึ่งแรงงานไทยมีความพร้อม และมีทักษะที่ดี ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในด้านทักษะฝีมือ และขอย้ำว่าซาอุดีอาระเบียให้ความสำคัญ จริงจัง และพร้อมในการร่วมมือกับประเทศไทย โดยจะส่งบุคลากรมาอบรม โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว

##ขอบคุณภาพข่าว/Dit News/รายงาน##