เมื่อวันนี้ 4 พ.ค. 67 เวลา 10.00น. นาย อนันต์ นาคนิยม ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสมบัตร ไตรศักดิ์ รองผวจ.ชัยภูมิ, นาย นัทธี นุ่มมาก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ, นาย พณัติสรรค์ ไชยชนะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จังหวัดชัยภูมิ ,นางสาว กังสดาล ชาตกุล เกษตร         จังหวัดชัยภูมิ              และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี ทั้งการผลิตประปา การทำนาปรังของเกษตรกร ที่อยู่ติดกับลำน้ำ โดยเยี่ยมการแก้ไขปัญหาของโรงผลิตน้ำประปาที่บ้านค่าย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ และจากนั้นได้ไปพบกับกลุ่มเกษตรกรบ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านค่าย และบ้านหางเรียง อำเภอบ้านเขว้า พร้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องน้ำกิน น้ำใช้ โดยเฉพาะน้ำประปา ของการประปาภูมิภาค ในจังหวัดชัยภูมิทุกแห่ง ยังสามารถผลลิตน้ำ ให้บริการประชาชนได้ จะมีปัญหามากก็คือโรงผลิตบ้านค่ายแห่งนี้ ใช้น้ำดิบจากลำน้ำชีเป็นหลัก ช่วงหน้าแล้งน้ำไหลมายังหัวสูบไม่เพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ด้านบนสูบน้ำทำนาปรัง หลายหน่วยงานต้องลงไปช่วยแก่ปัญหาเป็นการเฉพาะหน้า ทั้งทางนายอำเภอ เกษตร ชลประทาน โดยขอน้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง สูบลงมาเติมเป็นครั้งคราว รับน้ำผ่านระบบท่อ มาจากการประปาจังหวัดชัยภูมิ ควบคู่ไปกับมาตรการลดกำลังการผลิต จนกว่าฝนจะตกลงมา ส่วนในระยะยาว มีงบ ประมาณดำเนินการต่อท่อรับน้ำพร้อมใช้งาน มาจากการประปาจัตุรัส เมื่อแล้วเสร็จจะแก้ปัญหาตรงนี้ในยะยะยาวได้ รวมไปถึงการวางมาตรการแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านด้วย ได้กำชับทุกอำเภอให้เร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ เพื่อส่งไปช่วยหมู่บ้านนั้นๆ และหากวิกฤติมาก ไม่สามารถส่งน้ำดิบไปได้ ก็มีมาตรการนำรถบรรทุกน้ำประปา ไปส่งในหมู่บ้าน เป็นมาตรการสุดท้าย ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร ณ.  วันนี้พื้นที่ทำนาปรัง เก็บเกี่ยวเกือบหมดแล้ว ยังคงเป็นเฝ้าระวังก็คือ การปลูกพืชผัก พืชไร่ ทุกหน่วยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ เพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และยังต้องระวังในเรื่องของน้ำเค็มด้วย เนื่องจากขณะนี้น้ำในบึงละหาน ลด ระดับลง เริ่มส่งผลต่อระดับน้ำเค็ม ซึ่งอยู่ด้านล่าง หากเราสูบน้ำออกจากบึงละหานมากเกินไป น้ำเค็มก็จะดันออกมาด้วย ลงไปรวมกับน้ำในลำแม่น้ำชี เกษตรกรจะสูบขึ้นไปใช้ ต้องระมัดระวัง ก่อนรดพืชผักต้องทำให้น้ำจืดเสียก่อน ไม่เช่นนั้นพืชผักอาจได้รับความเสียหายได้ อย่างไรก็ตามจังหวัดชัยภูมิได้ตั้งศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์ทั้งจากรายงาน และจากสื่อโซเชี่ยล และมีการประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที

##ภาพข่าว นายวีระชัย พรประภา/ และทีมข่าวชมรมผู้สื่อข่าวจ.ชัยภูมิ/รายงาน##