เมื่อวันที่18เมษายน2567 ชาวบ้านน้ำเมา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นับร้อย ออกมาชุมนุม ขอคัดค้านการออกรังวัด ออก นสล. ชาวบ้านน้ำเมากล่าวว่า ได้อาศัยอยู่พื้นที่นี้มา ร้อยกว่าปีแล้ว รุ่นที่5 และได้เสียเงินรังวัดที่แล้ว แต่ไม่ได้โฉนด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่ได้โฉนด
นายอภิศักดิ์ สุขเกษม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สภาผู้แทนราษฎร)/นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว/นายวัชระ มณีรัตน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขาสีคิ้ว) ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านน้ำเมา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อทำความเข้าใจ คลี่คลายปัญหาชาวบ้าน
นายอภิศักดิ์ สุขเกษม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สภาผู้แทนราษฎร) กล่าวว่า ชาวบ้านคัดค้านการออกรังวัด นสล. กระบวนการจะเริ่มนับ1ต่อเมื่อมีการทำแผนที่และรู้แนวเขตเรียบร้อยแล้ว ถ้าชาวบ้านคัดค้านต้องไปที่สำนักงานที่ดิน ก็จะเข้าสู่กระบวนการหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพิสูจน์สิทธิ์ก็ดี การคัดค้านและเข้าสู่กระบวนการศาล

##กันตินันท์ เรืองประโคน/ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา##