เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ Mr. Chen Lei, General Manager บริษัท เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณ สุวิทย์ พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมเวียง 1 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

โดยทาง บริษัท เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนา หลักสูตรการศึกษาด้านแบตเตอรี่ รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรมแบตเตอรี่ของทางบริษัท เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากร ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ที่จะเติบโตเป็นอย่างมากในอนาคตอันใกล้

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั้งใน และต่างประเทศ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมแบตเตอรี่นี้ จะเป็นเร่งการพัฒนาระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดความยั่งยืนในประเทศไทย

##ภาพ/ข่าว : มทร.อีสาน

กันตินันท์ เรืองประโคน /รายงาน##