เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยคุณบุญชัย โชควัฒนา CEO ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจเชิงบวก The Master 8 (ISAB) นำโดยคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ ประธานรุ่น คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา คุณชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา จำกัด   พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง รองประธานคณะกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะนักศึกษา หลักสูตร ISAB 8 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์(CSR)   มอบ อุปกรณ์การศึกษา การกีฬา เปลี่ยนปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา 150 ทุนให้กับน้องๆ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน   จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 100ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และประสบภัยแล้ง มูลค่าประมาณ 200,000บาทเศษ พร้อมได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อน ณ ค่ายพระราม6 กก.1 บก.กฝ. บช.ตชด. ที่ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี และมอบเงินบำรุงขวัญ พัดลม หลอดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป

 

##ขอบคุณภาพข่าว/Dit News/รายงาน##