วันนี้ ๓ พ.ค.๒๕๖๗

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ตามนโนบาย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. มอบหมายให้

พล.ต.ท.สุรพงษ์
ชัยจันทร์ รอง จตช./รอง ผอ.ศปก.ตร.(๑) พร้อมคณะทำงาน ประกอบด้วย พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ฯปฎิบัติราชการประจำ สง.จตช.ตร. และ พ.ต อ.ขวัญชัย ด่านปรีดา ผกก.ฯ ปฎิบัติราชการประจำ สง.จตช.ตร. ได้เดินทางไปประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ ศปก.หน่วย ณ ภ.จว.นครปฐม พร้อมมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจโดยมี พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว. นครปฐม, รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม, พ.ต.อ.วัชรพัฒน์ กูลรัตน์กิติวงศ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม รรท.ผกก.สภ.เมืองนครปฐม, พ.ต.อ. อิทธิพล พรเทวบัญชา ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม, ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.นครปฐม ทางด้าน พลตำรวจโทสุรพงษ์ ชัยจันทร์กล่าวเพิ่มเติมว่าอยากให้ตำรวจแต่ละจังหวัดปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทันต่อเวลาที่เร่งด่วนและมีเหตุสำคัญทั้งการปรับปรุงทางด้าน เทคโนโลยีและปรับปรุงทางด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไม่ให้งานด้านต่างๆติดขัดและไม่ทันต่อการปฏิบัติอาจก่อกรรมเสียหายให้กับการทำงานเพื่อประชาชนได้โดยได้แนะนำการปฏิบัติงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรวดเร็วก่อนเอาใจใส่ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะทำให้การบริการประชาชนนั้นมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ยังนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยหัวใจสำคัญของงานตำรวจคือสถานีตำรวจหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโรงพักเพื่อบำบัดทุกอุดมสุขให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีให้สมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เราอยู่ไหนประชาชนอุ่นใจทั่วกัน พลตำรวจโท สุรพงษ์กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด  ##ขอบคุณภาพข่าว/Dit News/รายงาน##