วันศุกร์ที่ 26 เม.ย.2567 เวลา 10.00 น.
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. รรท.ผบ.ตร.
พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1
นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ ผอ.ปปส.ภาค 1
ว่าที่ร้อยตรี อากาศ ปานแย้ม ผู้เชี่ยวชาญฯ ปปส.ภ.1
พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ รอง ผบช.ภ.1

พ.อ.สุพจน์ สวาคฆพรรณ ผู้บังคับหน่วยข่าวกรองทางทหาร ศูนย์ปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.ขกท.ศปก.นสศ.)/ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทย​

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด “ทีม โกดัง เอ็ม โรนิน สิงห์บุรี” ยึดยาบ้า 5,300,000 เม็ด มูลค่ากว่า 150,000,000 บาท
ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 1การจับกุมในครั้งนี้ เป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของยาเสพติดไปสู่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งยาเสพติดของกลางหากถูกนำออกขายสู่ท้องตลาดจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 150,000,000 บาท และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะขยายผลถึงกลุ่มลูกค้า ผู้สั่งการ และบุคคลในเครือข่ายยาเสพติด รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด โดยจะนำมาตรการสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ ฟอกเงิน และยึดทรัพย์สิน มาใช้ดำเนินการกับบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดต่อไป

 

##ขอบคุณภาพข่าว/Dit News/รายงาน##