วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

และคณะ เดินทางไปยังโรงพยาบาลคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างโรงพยาบาล อาคารคงคนคร , และเป็นประธานในการเปิดอาคาร “คงคนคร” โรงพยาบาลคง ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้นสำหรับการรับรองจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

ในเวลาต่อมาได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การขยายศักยภาพบริการของโรงพยาบาลคง ซึ่งในปัจจุบัน
นายแพทย์พีรวัฒน์ ลิ้มมหาคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคง ได้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับบริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง และมีผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น จึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนอาคารใหม่
จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก ณ จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2572 โดยมีการดำเนินการเน้นประเด็นนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567-2568 พร้อมยกระดับการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยรูปแบบ
มินิธัญญาลักษณ์ พลัส และใช้พื้นที่วัดเป็นสถานที่บำบัดและพักค้าง ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาล
ซึ่งมีผลลัพธ์ที่สำคัญคือ ผู้ผ่านการบำบัดไม่กลับไปเสพซ้ำถึงร้อยละ 80

นอกจากนี้ เครือข่าย พชอ.คง ได้จัดตั้งโรงเรียนเบาหวานวิทยา และได้ขยายเป็นวิทยาเขต 12 วิทยาเขต โดยมีผู้สมัครเรียน 330 คน หลังจบหลักสูตรสามารถหายจากเบาหวานได้จำนวน 13 คน และมีระดับ Hemoglobin A1c อยู่ในเกณฑ์ปกติ 32 คน โรงพยาบาลคงยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ผ่านตู้ Kiosk การรับบริการจองคิวออนไลน์ และระบบจิตเวชทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม เพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัย ความมั่นใจให้กับประชาชน เวลา 14.30 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเดินทางไปยัง รพ.พิมาย นครราชสีมา เวลา 16.00 เดินทางไปยัง รพ.โนนสูง นครราชสีมา

##กันตินันท์ เรืองประโคน/ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา##