ดร เอก์ เหลืองสะอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) นำคณะสื่อต้านโกง ร่วมแสดงความยินดีกับสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 44 ปี พร้อมร่วมงานมอบรางวัลการประกวดภาพข่าวอาเซียน และการประกวดภาพท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2024 ณ ห้องเดอะมิตร-ติ้ง รูม สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ โดยงานวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับการประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในอาเซียนได้แสดงความสามารถในการถ่ายภาพด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการสนับสนุนให้สื่อมวลชนในอาเซียนร่วมส่งเสริมการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

##ขอบคุณภาพข่าว/DitNews/รายงาน##