((POLICE NEWS update PLUS))…”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและเครื่องเวชภัณฑ์พระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ 9 มกราคม 2566 เวล

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก พร้อมบำเพ็ญกุศลสมโภช 252 ปี และพิธีมหามังคลาภิเษกเหรียญคู่บารมีกู้แผ่นดิน 252 ปี รุ่นที่ 2″

  วันที่ 6 มกราคม 2

Read more

…”ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566

  เมื่อวันที่ 31 ธ.

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…อำเภอแม่ระมาด เชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาเพื่อนถวายพระราชสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรรคกิตติยาภานรินทร์กีฬาเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพีช มหาวชิราชธิดา

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”สามัคคีคือ…พลังร่วมแรงร่วมใจพี่น้องประชาชนฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้นำในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดทำฝายชลอน้ำป้องกันภัยแล้งในช่วงนี้

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”กรมศุลกากรตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 MDMA (เอ็กซ์ตาซี่) น้ำหนัก 3.01 กิโลกรัม ซุกซ่อนมากับสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ มูลค่า 18 ล้านบาท

  วันนี้ 27 ธันวาคม

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…นายกเทศมนตรีและรองปลัดเทศบาลตำบลป่าแดงและข้าราชการ พนักงานพิธีลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดพิธีพิธีเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ว และเค้กวันปีใหม่ 2566( ปีกระต่าย )

  เมื่อวันที่ 23 ธั

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  วันที่ 22 ธันวาคม

Read more