((POLICE NEWS update PLUS))…”ผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาไม่ทนเรียกสมาชิกประชุมหารือพูดคุยหาทางออกเตรียมยืนหนังสือนายกเมืองพัทยาให้ได้เปิดสถานประกอบการทันช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”รมว.สุชาติ สั่ง “คิกออฟเปิดครัว” ฝึกกุ๊กป้อนเรือเดินทะเล รมว.สุชาติ เปิดครัวฝึกกุ๊กบนเรือปฏิบัติตาม ILO และพ.ร.บ.แรงงานทะเล 2558

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”บริษัทบางกอกโบทานิกาจก. และ บริษัท บางกอกเมดิซัพพลาย จำกัด พร้อมคุณพัดชา รักตะกนิษฐและคุณพิชญามณญ์ วงษ์สถิตย์ได้ส่งมอบ อุปกรณ์การให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”รมว.แรงงาน ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงานประจำปี 2564 ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ชลบุรี”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))..”งานจัดผ้าป่า100ปี หลวงปู่ลี ถาวโร ณ.วัดป่าหนองทับเรือ วัดหลวงปู่ลีถาวโร ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก”

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”รมว.สุชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 5 สงขลา พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ และส่งเสริมการมีงานทำ”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ในพื้นที่จังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิก

Read more