((PILICE NEWS update PLUS))…”นายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวควรรู้ จะได้ไม่ทำผิดข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ”


สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โดยนางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมโครงการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 475 คน เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ one stop service จังหวัดราชบุรี ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด 31 มี.ค. 63 เป็นต้นไป โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฯ โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้า เมืองจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักบริหารการทะเบียน ภาค7 ราชบุรี และบรรยายพิเศษ “คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่ยั่งยืน” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา.##

สุรพันธ์ ตันกำเนิด (DJ-ต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
จ.ราชบุรี##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *