((POLICE NEWS update PLUS)).. “กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติ กต.ตร. กทม.”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ(กต.ตร.)ทั้งในส่วนของคณะกต.ตร.และกต.ตร.สน. ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จากผลงานความร่วมมือของคณะกต.ตร. ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและข้าราชการตำรวจในคณะกต.ตร.บก.น.1-9 และเป็นคณะกต.ตร. ทั้ง 88 สถานีตำรวจ88 สถานีตำรวจในบชน. ได้ดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งทั้ง 6 ด้านตามระเบียบการปฏิบัติคณะกรรมการในนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช)ปี2549ข้างต้น ก่อประโยชน์ให้ประชาชนและข้าราชการตำรวจพร้อมหน่วยงานราชการอื่นที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่นส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีและพัฒนาสังคมร่วมกันระหว่างตำรวจกับประชาชนที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนใน6ด้านดังนี้

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

2) งานการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน

3) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4) ด้านการจราจร

5) ด้านการดูแล และสาธารณสมบัติ

6) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

จากการดำเนินการของเครือข่ายภาคประชาชน กต.ตร.กทม. อนุ กต.ตร.บก.น.1-9 กต.ตร.สน. ทั้ง 88 สนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีผลการปฏิบัติทั้ง 6 บ้านดังกล่าวข้างบนอย่างเป็นรูปประธรรมและก่อประโยชน์ให้แก่ตำรวจทั้ง 9 กองบัญชาการโดยได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีมติจัดให้มีการ ประชุมใหญ่ของคณะกต.ตร. ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาลประจำปี 2562 

โดยมีพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ. ตร. เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง .ผบ.ตร.,พล.ต.ท. สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น.,พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น., ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ(ประธานจัดงาน) คณะผู้ทรงคุณวุฒิ กต. ตร.กทม.,คณะ กต.ตร.สน. สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล 1-9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ผู้ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณได้แก่   1)กต.ตร.กทม.(10ท่าน)

2)กต.ตร. ที่ปฏิบัติงานยาวนานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

3)กต.ตร. ที่ปฏิบัติงานยาวนาน 3 วาระ(ตั้งแต่6ปีขึ้นไป)

ส่วนของ บก.น.5 สน.ท่าเรือ กต.ตร.สน.ท่าเรือ ก็เป็นอีกหน่วยงานที่ถือว่าประชาชนนั้นยอมรับและให้ความเชื่อมั่นในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ กต.ตร.เพราะสามารถเข้าถึงทุกชุมชน ทุกครัวเรือน เช่น ในเขต คลองเตย กต.ตร.ก็จะจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ชุมชน ทำความสะอาด กวาดล้างถนนในเขตชุมชน ตัดผมฟรีให้แก่เด็กและผู้สูงวัยเป็นต้น##ภาพข่าวโดยDit news##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *