((POLICE NEWS update PLUS))..”มทร.อีสาน แสดงความพร้อมการจัด งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืน โดย มทร.อีสาน

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “RMUTI Expo Innotech for all by RMUTI ” งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืน โดย มทร.อีสาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย คุณจักริน บวรชัย ผู้อำนวยการโครงการ “หนึ่งใจ ให้ประชาชน” เป็นประธานในพิธีและร่วมกัน ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนถึงความพร้อมในการจัดงาน“RMUTI Expo Innotech for all by RMUTI ”งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืน โดย มทร.อีสาน นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ยังได้นำแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเยี่ยมชมจุดสำคัญต่าง ๆ ภายในศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เช่น ยุทธศาสตร์ด้านระบบราง อากาศยาน และ Logistic ณ ห้องปฏิบัติการ Signaling, ยุทธศาสตร์ด้าน EV ณ ห้องปฏิบัติการ EV, ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหาร ณ คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดประสงค์ในการจัดงาน RMUTI Expo Innotech for all by RMUTI  โดยกล่าวว่า สำหรับงาน “RMUTI EXPO 2023” เป็นมหกรรม ที่จะนำเสนอศักยภาพและจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญเพื่อตอบรับความสำเร็จและขับเคลื่อนศักยภาพทุกมิติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งดงาม และภาคภูมิด้วยเกียรติประวัติอันยาวนาน ล้วนสะท้อนประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลิตบุคลากรผู้มีคุณูปการแก่วงการศึกษา และประเทศชาติ ตลอดจนศักยภาพอันโดดเด่นที่กระทบ   ต่อการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาในทุกพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ โดยกำหนดหัวใจสำคัญผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพประชากรในทุกระดับสู่ความยั่งยืน ตามมาด้วยความมั่นคงจากชื่อเสียงและการยอมรับ โดย มทร.อีสาน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ

1) เพื่อจัดแสดงศักยภาพและจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ที่ดำเนินภารกิจตอบรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

2) เพื่อเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ เพื่อเชื่อมประสานบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม

3) เพื่อเป็นการหนุนเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุน เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากทั่วประเทศ

4) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 18 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน  ยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน RMUTI EXPO 2023 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ซึ่งพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือน “ปอดขนาดใหญ่ของชาวโคราช” อีกแห่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกทครอง และพี่น้องประชาชน จะได้สัมผัสบรรยากาศมหกรรมกลางป่าใหญ่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความประทับใจจากมหกรรมนำเสนอศักยภาพและจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ครบอารมณ์ทุกมิติ โดยภายในงานสามารถแบ่งประเภทได้ถึง 5 มหกรรมสุดยิ่งใหญ่ ได้แก่

1) Academic Fair มหกรรมวิชาการ พบกับ มหกรรมระบบราง มหกรรมการบินและอาศยาน มหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มหกรรมเกษตรและความั่นคงทางอาหาร มหกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยว มหกรรมวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมและ มหกรรมแสดงผลงาน U2T by RMUTI

2) Academic seminar เสวนาวิชาการ พบกับ เสวนาการส่งเสริมงานวิจัย จากหิ้งสู่ห้าง โดย สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน (USI) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา, เสวนาหมู่บ้านราชมงคล โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา, เสวนาสร้างผู้ประกอบการ โดย สถาบันชุณหะวัณ, เสวนาเครือข่ายศิษย์เก่าฯ โดย สมาคมศิษย์เก่าฯ และประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์

3) มหกรรมแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ พบกับ มหกรรมแนะแนวการศึกษา, มหกรรมรับสมัครงานจากบริษัทภายใต้เครือข่ายของมทร.อีสานและวิทยาเขต, บูธแสดงสินค้าและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ และการจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องทำความเย็น และเครื่องจักรกลระบบ ออโต้เมชั่น

4) Performance & Skill Competition การแสดงศิลปวัฒนธรรมและแข่งขันทักษะ พบกับ เวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน, การแข่งขันทักษะเกษตร 9 มทร. และทักษะอาเซียน,งานแข่งขันทักษะสาขาช่างอุตสาหกรรม, การแข่งขัน ROV และ E-sport และ การแข่งขัน Cover Dance

5) มหกรรมดนตรีและอาหาร พบกับ ศิลปินชั้นนำระดับประเทศ ครบทุกสไตล์  เช่น วงคาราบาว, วงมาลีฮวนน่า, น้องจ๊ะ อาร์สยาม, น้องตั๊กแตน ชลดา, น้องเนสกาแฟ ศรีนคร , คุณคำผุน ร่วมมิตร, และคุณบอย พีซเมคเกอร์ เป็นต้น พร้อมกับถนนสายมหกรรมอาหารที่รวมของคาวหวานรสเด็ดรองรับผู้ร่วมชมงานตลอด 10 วัน 10 คืน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมและชมมหกรรมต่าง ๆ ในงาน “RMUTI Expo Innotech for all by RMUTI” ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ เอกชน ภาคประชาชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจนำคณะเข้าชมมหกรรม ร่วมจัดแสดงผลงาน ออกร้านจำหน่ายสินค้า สมัครแข่งขันทักษะความสามารถ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่าน ผ่านช่องทางหลักของการจัดมหกรรม RMUTI EXPO 2023 ได้ที่ Facebook Fanpage : RMUTI EXPO ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ หรือโทรศัพท์ 044-233-00

##กันตินันท์ เรืองประโคน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา##

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *