((POLICE NEWS update PLUS))…”นายอำเภอบ้านม่วง เด้งรับโนยายกระทรวงมหาดไทย สั่งเด็ดขาดใช้ทุกมาตรการปราบยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง ร่วมประชุมกับ ปลัดอำเภอ ตำรวจ สาธารณสุข และ โรงพยาบาลบ้านม่วง เพื่อหารือด้านมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ

1. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง และ ป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม

1.1 ขยายผลการฝึกอบรมยุทธวิธีการควบคุมเผชิญเหตุบุคคลก่อเหตุรุนแรงให้กับผู้นำชุมชน และ ชรบ.หมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายที่มีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตมีแนวโน้มก่อเหตุรุนแรง เพิ่มเติม (ปัจจุบันมีการอบรมแล้วทุกตำบล) เพื่อเสริมศักยภาพ ให้มีกำลังพลเพียงพอสามารถจัดการกับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตมีแนวโน้มก่อเหตุรุนแรง

1.2 บูรณาการหน่วยงาน ออกติดตามผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตมีแนวโน้มก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน มีจำนวน 92 ราย โดยให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกคน

1.3 การอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ครอบคลุมทุกตำบล และ เพิ่มความถี่ในการจัดตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่

1.4 การป้องกันเด็กเยาวชนในสถานศึกษาจากยาเสพติด โดยตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และ บูรณาการด้านการข่าวกับโรงเรียน เพื่อนำนักเรียนที่เป็นผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

2. มาตรการด้านการปราบปราม

2.1 ขยายผลการสืบสวนจับกุมผู้จำหน่ายยาเสพติดรายย่อย เพื่อนำไปสู่การออกหมายจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่

2.2 บูรณาการตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ สาธารณสุข ร่วมกันสุ่มตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ที่ปรากฎข่าวสารว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยพิจารณาทางปกครองว่า หัวหน้าหน่วยงานที่ใกล้ชิด มีส่วนรู้เห็น หรือ บกพร่องในการกำกับดูแลหรือไม่ และ เสนอเป็นข้อพิจารณาการบริหารงานบุคคลล เช่น การดำเนินการทางวินัย หรือ ย้ายออกนอกพื้นที่

ทั้งนี้ อำเภอบ้านม่วง ได้ใช้มาตรการทางปกครองดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีมูลกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปแล้ว จำนวนกว่า 10 ราย

3. มาตรการด้านการบำบัดรักษา

3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับดำเนินการไว้แล้ว ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่บำบัด ออกแบบรายละเอียดรูปแบบกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เน้นเชิงปริมาณ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน คืนคนปกติกลับไปสู่ครอบครัว และ มีการติดตามฟื้นฟูด้านความเป็นอยู่ และ อาชีพ โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย

4. การเข้าเผชิญเหตุความรุนแรง ให้หน่วยงานที่รับแจ้งเหตุ ซักถามรายละเอียดให้ชัดแจ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าระงับเหตุให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ โดยศักยภาพของหน่วยงานอำเภอบ้านม่วง มีปืนช็อตไฟฟ้า 1 กระบอก แต่มีเครื่องมือไม้ง่ามที่ระงับเหตุได้ทุกตำบล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อำเภอ) ในห้วงปลายเดือน ต.ค.65 เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการทุกด้านให้เป็นรูปธรรม สำหรับรูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านม่วง ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. คณะกรรมการหมู่บ้าน อปพร. ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และ ปราบปรามยาเสพติดให้บรรเทาลดลงในชุมชน เพื่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง มีพลังสังคมต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน

## ภาพ : ข่าว สราวุธ /รายงานข่าวจากจังหวัดสกลนคร##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *