((POLICE NEWS update PLUS))…”อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามกับนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง ในบันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน

เมื่อวันที่25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคาร จุฬาภรณ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามกับนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง ในบันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) จะมีผลให้กรมศุลกากรมีอำนาจในการดำเนินการกับของกลางที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *