((POLICE NEWS update PLUS))…”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

วันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 09.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก , นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก , รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก , ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 แห่งนี้ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1 – ม.6 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส และเด็กชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นนักเรียนแบบอยู่ประจำ ปัจจุบันมีครูและบุคลากร 86 คน มีนักเรียน 826 คน โอกาสนี้ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน , ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมตัดเย็บ , สวนพลังงานแห่งอนาคต , ศูนย์ Zero Waste School หรือโรงเรียนปลอดขยะ , ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ,นิทรรศการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ,กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียนด้วยการทำเครื่องเงิน , ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และทรงปลูกต้นแดง (ต้นไม้ประจำจังหวัดตาก) จำนวน 1 ต้น สำหรับวันที่ 23 ธ.ค. 64 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงติดตามความก้าวหน้า ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระประทุม กรุงเทพมหานครฯ ///.ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : รร.ราชประชานุเคราะห์
///.บุญจิต.NEWS : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *