((POLICE NEWS update PLUS))…”ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบเกียรติบัตร กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและคงโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ของงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อเวลา 09.00 น นายรณภพเหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศ
ไทย) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบนโยบายการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดราชบุรี โดยมี นายภิรมย์
สมร่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป. ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือเชิญให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อยอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA :lntegrity and Transparency Assessment ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีคะแนน ๙๔.๕๑ อยู่ในระดับ A. (ผ่านเกณฑ์การประเมิน ) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี จึงได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตร
จากท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี โดยมี นส.พิกุล เยี่ยมสวัสดิ์ ปลัด อบต.ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
หลังจาก นส.พิกุล
เยี่ยมสวัสดิ์ ปลัดสาวขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีได้รับมอบเกียรติบัตรผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงารัฐเดินทางกลับมาถึงสำนักงาน ประชาชน
ชาวบ้านตำบล
คลองข่อยทราบข่าวต่างเดินทางมาร่วมแสดงยินดีและชื่นชม ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ของปลัดสาว และกล่าวเสนอว่าชาวบ้านพร้อมให้การสนับสนุนด้านการพัฒนา ขอให้บอกและกล่าวชื่นชมในด้านการปกครองของปลัดสาวว่าเป็นคนเก่ง ตั้งใจพัฒนาทำให้หน่วยงานได้รับการชื่นชม หลังจากนั้นปลัดสาวจึงกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ ทุกระดับที่มีความสามัคคี จนได้รับรางวัลโดยไม่รู้ตัวกันมาก่อนก็ให้ทุกคน รักษาความดีให้มีความสามัคคีกันโดยตั้งใจให้การบริการกับประชาชนให้ดีด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันรวมแรงใจทำดีต่อไป

##ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
จ.ราชบุรี /รายงาน##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *