((POLICE NEWS update PLUS))…”เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหาราวนจังหวัดราชบุรี”

 เมื่อวันที่25กันยายน2563 นายอุดม นิธิเศรษฐทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ. พร้อมสมาชิกสภา จำนวน 25 คน ทั้ง 10 อำเภอ ของ จ.ราชบุรี มีวาระการประชุม 5 วาระด้วยกัน ในที่ประชุม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แถลงผลการปฎิบัติงานในรอบ 9 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมทั้งเปิดวีดีทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลงานในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในด้านการบริหารจัดการโครงการและด้านพื้นฐานสังคม 6 ด้านอัน ได้แก่บุคลากร การศึกษา การเมือง การปกครอง ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และโบราณสถาน โบราณวัตถุ ของชุมชน ตลอดจนด้านสาธารณสุข การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อย่างยังยื่น รวม ทั้งสิ้น 104 ตำบล 975 หมู่บ้าน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 165 โครงการ งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท.##ประวิทย์ ลิ้มเจริญ สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิดจ.ราชบุรี รายงาน##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *